Mentiune: Toate preturile contin TVA!

 

1.Ce este nou?
Întrucât ne gândim în permanență la bunăstarea membrilor noștri, precum și la cei care doresc să ducă un stil de viață sănătos, indiferent de circumstanțe, PTS by Emilia a dezvoltat un nou serviciu online pentru cei care doresc să se antreneze de acasă sau din diferite locații și nu pot sau nu doresc să viziteze cluburile PTS by Emilia.
2.Configurarea contului
Dacă sunteți deja membru PTS by Emilia și aveți un cont pe website-ul PTS by Emilia, tot ce trebuie să faceți este să vă autentificați și să achiziționați abonamentul online care vă acordă dreptul de a utiliza conținutul Premium al Serviciilor de Antrenament Online la un preț preferențial.
Dacă nu sunteți membru PTS by Emilia și nu aveți un cont PTS by Emilia, tot ce trebuie să faceți este să accesați website-ul nostru la adresa www.ptsbyemilia.com și să vă creați un cont folosind adresa dumneavoastră de e-mail, urmând ca, din contul dumneavoastră, să puteți achiziționa abonamentul online pentru a accesa conținutul Premium al Serviciilor de Antrenament Online.
3. Drepturile de utilizare a serviciilor de instruire online
Materialele și conținutul Serviciilor de Antrenament Online aparțin PTS by Emilia sau licențiatorilor noștri terțe părți, și vă acordăm permisiunea de a utiliza aceste materiale și conținut în scopul exclusiv de a folosi Serviciile de Antrenament Online în conformitate cu acești Termeni și Condiții.
Dreptul de a utiliza Serviciile de Antrenament Online este strict personal și vă aparține exclusiv dumneavoastră. Nu aveți permisiunea de a transfera acest drept unei alte persoane. Dreptul dumneavoastră de a utiliza Serviciile de Antrenament Online nu ne împiedică să acordăm și altor utilizatori dreptul de a utiliza Serviciile de Antrenament Online. Serviciile de Antrenament Online nu permit utilizarea simultană prin mai multe dispozitive, ceea ce înseamnă că Serviciile de Antrenament Online pot fi accesate doar pe un singur dispozitiv. Cu excepția cazului în care acești Termeni și Condiții permit altfel, sunteți de acord:
• să nu copiați sau să încercați să copiați conținutul Serviciilor de Antrenament Online sau a oricărei părți din acestea;
• să nu transferați, vindeți sau puneți în orice alt mod la dispoziția altei persoane conținutul Serviciilor de Antrenament Online sau orice parte a acestora;
• să nu schimbați sau să încercați să schimbați în niciun fel conținutul Serviciilor de Antrenament Online sau al oricărei părți ale acestora;
• că toate informațiile, drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra Serviciilor de Antrenament Online sau ale oricărei alte părți ale acestora aparțin nouă sau persoanelor care ne-au licențiat aceste drepturi;
• că nu aveți niciun drept asupra Serviciilor de Antrenament Online sau a oricărei alte părți ale acestora, în afară de dreptul de a le utiliza și de a le accesa în conformitate cu Termenii și Condițiile prezente.
4. Reguli pentru Utilizare Acceptabilă
Când utilizați Serviciile noastre de Antrenament Online, trebuie să respectați următoarele cerințe:
• trebuie să respectați orice caracteristici legate de securitatea Serviciilor de Antrenament Online;
• trebuie să ne furnizați informații exacte, iar nu informații false sau înșelătoare;
• este interzis să permiteți altei persoane să utilizeze Serviciile de Antrenament Online folosind numele dumneavoastră sau în numele dumneavoastră, decât dacă această persoană este autorizată de dumneavoastră în acest sens;
• este interzis să utilizați Serviciile de Antrenament Online dacă utilizarea v-a fost suspendată sau interzisă;
• este interzis să modificați, să interferați, să interceptați, să perturbați sau să piratați Serviciile de Antrenament Online;
• este interzis să folosiți în mod greșit Serviciile de Antrenament Online, prin implementarea în mod conștient virușilor, Troienilor, bombe logice sau orice alt material care ar dăuna oricăror Servicii de Antrenament Online sau echipamentelor altor utilizatori;
• este interzis să colectați date de la Serviciile de Antrenament Online în alt mod decât în conformitate cu acești Termeni și Condiții.
Nerespectarea acestor Reguli de Utilizare Acceptabilă reprezintă o încălcare a acestor Termeni și Condiții. Putem întreprinde toate sau oricare dintre următoarele acțiuni (cu sau fără notificare):
• retragerea imediată, temporară sau permanentă a dreptului dumneavoastră de a utiliza Serviciile de Antrenament Online sau orice parte a acestora;
• emiterea unui avertisment către dumneavoastră;
• inițierea unei acțiuni în justiție împotriva dumneavoastră, inclusiv proceduri de rambursare a tuturor costurilor (inclusiv, dar fără a se limita la, costuri administrative și legale rezonabile) rezultate în urma încălcării;
• divulgarea acestor informații autorităților responsabile cu aplicarea legii, după cum considerăm în mod rezonabil că este necesară.
Pe lângă acestea, ne rezervăm dreptul de a întreprinde orice alte măsuri pe care le considerăm adecvate.
5.Încetarea utilizării Serviciilor de Antrenament Online
Dacă, în orice moment, considerați că nu puteți fi de acord cu acești Termeni și Condiții sau cu orice modificări aduse acestor Termeni și Condiții sau Serviciilor de Antrenament Online, veți înceta imediat utilizarea Serviciilor de Antrenament Online.
Ne rezervăm dreptul de a înceta imediat utilizarea Serviciilor de Antrenament Online dacă încălcați oricare dintre Regulile de Utilizare Acceptabilă, orice alte reguli importante sau termeni și condiții pe care le stabilim pentru accesarea și utilizarea Serviciilor de Antrenament Online, inclusiv acești Termeni și Condiții.
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că nu vă vom restitui nicio taxă pe care ați plătit-o deja pentru luna de abonare pentru care încetăm utilizarea Serviciilor de Antrenament Online.
De asemenea, ne rezervăm dreptul de a retrage orice parte a Serviciilor de Antrenament Online, atât timp cât vă trimitem o notificare rezonabilă că intenționăm să facem acest lucru.
Dacă dumneavoastră sau noi încetăm utilizarea Serviciilor de Antrenament Online sau retragem Serviciile de Antrenament Online, așa cum este descris în această secțiune, putem șterge orice informații pe care le-ați încărcat în Serviciile de Antrenament Online sau orice alte informații pe care le deținem despre dumneavoastră. De asemenea, veți pierde orice drepturi de utilizare pe care le aveți în legătură cu Serviciile de Antrenament Online sau de a accesa conținutul nostru.
Nu putem fi ținuți responsabili pentru nicio pierdere pe care o puteți suferi în cazul în care vă pierdeți drepturile dumneavoastă de acces și de utilizare a Serviciilor de Antrenament Online sau oricare astfel de informații sau conținut.
Încetarea utilizării Serviciilor dumneavoastă Antrenament Online și anularea contului dumneavoastră nu afectează niciuna dintre obligațiile dumneavoastă de a ne plăti sume datorate.
6.Răspunderea noastră
Deşi facem tot posibilul să asigurăm standarde de înaltă calitate pentru Serviciile de Antrenament Online și să ne asigurăm că acestea corespund oricăror descrieri pe care vi le-am furnizat, Serviciile de Antrenament Online sau o parte din acestea pot cuprinde conținut deținut sau dezvoltat de terțe părți. Deoarece nu deținem sau nu producem acest conținut provenit de la terți, nu putem fi ținuți responsabili pentru acesta în niciun fel.
Serviciile de Antrenament Online vă sunt oferite „așa cum sunt disponibile” (ENG. as available) și „așa cum sunt concepute”(ENG. as is). Drept urmare, nu ne asumăm niciun angajament că utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor de Antrenament Online va fi neîntreruptă, fără întârziere, fără erori sau că va răspunde așteptărilor dumneavoastră cu privire la performanța sau disponibilitatea Serviciilor de Antrenament Online și nu putem fi responsabili pentru astfel de inconveniente. PTS by Emilia nu va fi ținut răspunzător pentru daune, iar abonamentul online pentru utilizarea Serviciilor de Antrenament Online nu va fi prelungit dacă aceste servicii nu vor fi disponibile pentru o perioadă mai mică de 48 de ore.
PTS by Emilia nu este responsabil pentru incapacitatea de a accesa Serviciile de Antrenament Online, întreruperile, transmiterea de proastă calitate, probleme cauzate de o conexiune la internet defectuoasă și/sau posibile defecțiuni datorate furnizorului de servicii de internet.
În cazul în care există o dispută care rezultă din utilizarea Serviciilor de Antrenament Online, vom încerca mai întâi să o rezolvăm într-o manieră amiabilă și vă încurajăm în continuare să ne notificați în acest sens, completând formularul de contact de pe site-ul nostru de la https://ptsbyemilia.com/contact/